CỔNG THÔNG TIN KẾT NỐI HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

      Cổng thông tin kết nối hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một nền tảng trực tuyến giúp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển về chuyển đổi số hướng tới thương mai điện tử, quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, đồng thời qua đó cung cấp các dịch vụ tư vấn về  đầu tư, sở hữu trí tuệ, marketing… Việc thiết kế nền tảng này là hoạt động cụ thể hóa chính sách thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN và là hướng đi đúng trong Đ ề án 844 của Chính phủ, nhằm tiến tới một cộng đồng số hóa mà doanh nghiệp khởi nghiệp phải là những người đi tiên phong, phát huy đặc thù của cộng đồng khởi nghiệp ĐMST. Vài năm gần đây, từ cấp quốc gia đến một số địa phương đã hình thành những tổ chức, nhằm tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ĐMST, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cũng không phải là một ngoại lệ.  

Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với nghiên cứu khoa học | Giáo dục  | Vietnam+ (VietnamPlus)

      Cổng thông tin kết nối hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một nền tảng dịch vụ trực tuyến, cung cấp những dịch vụ tư vấn, quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu công nghệ cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ tỉnh Thái Nguyên mà còn các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc giúp mở rộng và phát triển thành một mạng lưới cho phép các chủ thể có nhu cầu có thể tìm hiểu trực tuyến và nhận những tư vấn hỗ trợ kịp thời mà không phải đến trực tiếp như cách thức truyền thống qua đó có thể giải đáp thông tin một cách dễ dàng nhất và tiết kiệm thời gian nhất.   

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP.