Video căn bản cho các bạn startup chuẩn bị khởi nghiệp

10 video căn bản cho các bạn startup

Bộ bài giảng khởi nghiệp căn bản

Bộ bài giảng khởi nghiệp căn bản phù hợp với các địa phương cán bộ phong trào

Cẩm nang Chuyển đổi số

Cẩm nang Chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành dưới dạng sách và phiên bản điện tử, gói gọn qua các câu hỏi - câu trả lời cùng nhiều ví dụ minh họa

Kế hoạch kinh doanh business plan

Bộ slide chi tiết về kế hoạch kinh doanh business plan

Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Mô hình trưởng thành số, tham chiếu từ nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, đo lường toàn diện mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp tổng thể trên 6 khía cạnh chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của chuyển đổi số

Chuyển đổi kỹ thuật số cho phép doanh nghiệp nắm bắt công nghệ kỹ thuật số sáng tạo để họ giao tiếp, cộng tác và cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn